Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 • PHẠM THỊ DỊU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên HĐ chăm sóc nuôi dưỡng
 • NGUYỄN THÚY NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên HĐ chăm sóc nuôi dưỡng
 • NGUYỄN THỊ CHĨN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977736160
  • Email:
   chinxuan1974@gmail.com
 • HOÀNG THỊ NẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0397226318
  • Email:
   netbohoang@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ CHUYỂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0352605302
  • Email:
   chuyenmnqh@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ KIM HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0976164906
  • Email:
   hoatranphuong80@gmail.com
 • ĐÀO THỊ RIỀM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ mẫu giáo, CTCĐ
  • Điện thoại:
   0967797917
  • Email:
   daoriem83@gmail.com
 • PHAN THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaó viên
  • Điện thoại:
   0986206147
  • Email:
   phanthilanmnqh@gmail.com
 • VŨ THỊ DINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386777442
  • Email:
   vuthidinhvy1986@gmail.com
 • Đào Thị Thiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333924144
  • Email:
   daothiemquynhhai@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369748240
  • Email:
   hoavanduynguyen92@gmail.com