THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2020 TRƯỜNG MN QUỲNH HẢI

Thực đơn tuần 1 tháng 5 năm 2020

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Bữa trưa

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh tôm đồng nấu bí xanh.

-Trứng hấp thịt ( Rán, sốt).

- Canh cà ra  nấu rau mùng tơi, bầu.

- Thịt bò sốt.

- Canh cua nấu rau đay, mướp

- Thịt lợn sốt cà chua tôm biển.

- Canh tôm đồng  nấu bí xanh.

- Thịt lợn, thịt bò rim nấm hương.

- Canh cua đồng nấu mùng tơi, mướp

- Thịt kho trứng cút.

- Canh cà ra nấu rau ngót.

Bữa chiều

- Cháo thịt gà, bí ngô đỗ xanh

Chè bí ngô, bột sắn dây

 (hoặc chè hoa cau)

Cháo thịt bò, cà rốt

Xôi chè

 ( hoặc xôi đỗ, xôi ruốc)

Cháo chim, bí ngô, đỗ xanh.

Bánh đa nấu cua

( cà ra, xương sườn)

 

 

 

Thực đơn tuần 2 tháng 5 năm 2020

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Bữa trưa

- Thịt kho trứng cút.

- Canh cà ra nấu rau đay, mướp

Thịt lợn rim đậu, cà chua

- Canh tôm đồng nấu bí xanh

- Thịt lợn rim cà chua tôm biển.

- Canh xương nấu bí.

 - Thịt lợn, thịt bò số nấm hương.

- Canh tôm đồng nấu mùng tơi, mướp

Thịt gà rim

- Canh cà ra nấu bí xanh

-Trứng hấp thịt ( Rán, sốt).

- Canh cà ra  nấu rau mùng tơi, bầu.

Bữa chiều

- Xôi chè

( hoặc xôi đỗ, xôi ruốc)

Cháo thịt bò, bí ngô, đỗ xanh

Bánh đa nấu cua

( cà ra, xương sườn)

Cháo chim, rau ngót, đỗ xanh

Chè bí ngô, bột sắn dây (hoặc chè hoa cau)

Cháo tôm, thịt lợn, bí ngô,.

 

 

 

 

 

Tuần 3 tháng 5 năm 2020

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Bữa trưa

- Thịt lợn rim đậu phụ, nấm hương.

- Canh cà ra nấu bí xanh, rau ngót.

Ruốc thịt lợn , tôm biển.

- Canh cà ra, tôm biển nấu rau cải

- Thịt lợn rim trứng cút.

- Canh cà ra nấu mùng tơi, mướp hương.

-Trứng hấp thịt ( Rán, sốt).

- Canh cà ra  nấu rau đay, mướp hương.

 

Thịt gà rim

- Canh xương nấu bí xanh, cà rốt,

- Ruốc lợn, thịt bò.

- Canh tôm đồng nấu mùng tơi, mướp

Bữa chiều

- Xôi chè

 ( hoặc xôi đỗ, xôi ruốc)

Cháo thịt bò, bí ngô, đỗ xanh

Bánh đa nấu cua

 ( cà ra, xương sườn)

Cháo chim, rau ngót, đỗ xanh

Chè bí ngô, bột sắn dây (hoặc chè hoa cau)

Cháo tôm, thịt lợn, bí ngô,.

 

 

 

 

 

Tuần 4 tháng 5 năm 2020.

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Bữa trưa

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh tôm đồng nấu bí xanh.

-Trứng hấp thịt ( Rán, sốt).

- Canh cà ra  nấu rau mùng tơi, bầu.

- Thịt bò sốt.

- Canh cua nấu rau đay, mướp

- Thịt lợn sốt cà chua tôm biển.

- Canh xương nấu bí.

- Thịt lợn, thịt bò rim nấm hương.

- Canh tôm đồng nấu mùng tơi, mướp

- Thịt kho trứng cút.

- Canh cà ra nấu rau ngót.

Bữa chiều

- Cháo thịt gà, bí ngô đỗ xanh

Chè bí ngô, bột sắn dây

 (hoặc chè hoa cau)

Cháo thịt bò, cà rốt

Xôi chè

( hoặc xôi đỗ, xôi ruốc)

Cháo chim, bí ngô, đỗ xanh.

Bánh đa nấu cua

( cà ra, xương sườn)

 

                                                                                                                         BGH TRƯỜNG MN QUỲNH HẢI